margaret-polinder-6cELQlAcjbI-unsplash

Sertifikaattien mahdollisuudet ovat suuret kiinteistöalalla

Työssäni tapaan kaikenkokoisia kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä, kiinteistöjohtajia sekä -päälliköitä. Kiinteistöjen sertifiointi on yleistynyt valtavalla vauhdilla viime vuosina. Paineet vastuullisempaan ja kestävämpään rakentamiseen sekä saneeraamiseen lisääntyvät vuosi vuodelta, samoin kuin kohteen elinkaaren aikaisen toimivuuden varmistaminen. Nämä seikat näkyvät myös sertifiointitrendissä: tällä hetkellä BREAAM- ja LEED -sertifiointeja on jo yli 1500 kpl.

 

Vaatimus suurten kiinteistöjen vaikutuksen todentamiselle kasvaa

Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan Suomessa on noin 8 500 muussa kuin asuinkäytössä olevaa rakennusta, joiden tämänhetkinen lämmitystehon tai yhdistetyn lämmitys- ja ilmanvaihdon tehon tarve ylittää 290 kW.

Suureksi määriteltyjen kiinteistöjen omistajia sitovat yhä enenevässä määrin virainomaisvelvoitteet etenkin EU:n taksonomian ympäristökriteeristön ja raportoinnin osalta. Ei ole ihme, että sertifikaatteja hyödynnetään kasvavassa määrin oman hiilijalanjäljen sekä hiilikädenjäljen osoittamisessa.

Raportointi vaatii tavoitteiden rinnalle todistusaineistoa ilmastolle kielteisistä ja myönteisistä vaikutuksista. Jos taksonomia ei ole vielä tuttu juttu, lue aiempi blogikirjoitukseni taksonomian ja rakennusautomaation yhtymäkohdista.


Sertifikaatit ovat “kättä pidempiä”

Miksi hankkia sertifiointi? Kun asiat ovat sertifioinnin avulla todistetusti paremmassa kunnossa kuin kilpailijoilla, nostaa sertifikaatti kiinteistön arvoa. Pandemia-aika on johtanut toimistorakennusten ainakin väliaikaiseen tyhjäkäyttöön, ja patistanut kiinteistöjen omistajia sekä vuokralaisia miettimään uudelleen tilojen merkitystä sekä käyttöä. Myös kiinteistökauppa on ollut tavanomaista vilkkaampaa.

Sertifikaatit auttavat myös kiivaasti vaihtuvassa vuokramarkkinassa. Sertifikaattien avulla todennetulla sisäilman ja energiankäytön järkevällä hallinnalla on takuulla saatavissa konkreettista kilpailuetua etenkin mahdollista uutta vuokralaista vakuutettaessa.

Fidelixin ratkaisuilla energiankulutus ja sisäilma saadaan kuntoon

Kiinteistöjen energiatehokkuudella ja sisäilman laadulla – eli niiden todentamisella – on suuri merkitys paitsi sertifikaattien ja taksomian ilmastokriteeristön myös kiinteistöjen älyvalmiusindikaattori SRI:n pisteytyksessä.

 Nykyisten ja uusien kohteiden energiatehokkuuden optimointiin sopivin ratkaisu on Fidelixin jatkuvan analytiikan Flow_how -palvelu. Sen avulla asiantuntijamme tunnistavat kiinteistöjen energiasyöpöt ja varmistavat taloteknisten prosessien (kuten lämmitys, jäähdytys, ilmanvaihto) optimaalisen toiminnan, sisäilmatavoitteita unohtamatta. Palvelussa asiantuntijamme antavat konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kiinteistön toiminnasta vastaavalle henkilölle hyötyarvioineen. Hyväksytyn toimenpiteen voi suorittaa tilanteen mukaan kiinteistön oma tekninen huolto, Fidelixin energia-asiantuntija etänä, tai Fidelixin huolto fyysisesti kohteessa. Lue lisää miten Turula Engineering on hyödyntänyt Flow_howta.

 Kaukolämmön optimointia ja kustannussäästöjä varten EcoSmart-palvelumme avulla voi minimoida turhan lämmityksen. EcoSmart muodostaa keräämästään kiinteistödatasta matemaattisen mallin. Älykäs järjestelmä ennakoi säätilojen vaihtelut, oppii kuinka kiinteistö reagoi ja sopeutuu olosuhteisiin säätämällä jäähdytystä, lämmitystä tai ilmanvaihtoa. Näin kiinteistön käyttäjät nauttivat aina optimaalisesta sisäilmastosta.

 EcoSmart varmistaa optimaaliset sisäilmaolosuhteet ja tuo tyypillisesti 10–20% vuotuisen säästön kaukolämpöenergian kulutukseen. 

Taloudellisuus, käyttäjäystävällisyys ja ekologisuus rinta rinnan

Optimoimalla energiankulutusta ja ilmanvaihtoa saadaan paitsi rahallista säästöä myös tyytyväisempiä kiinteistön käyttäjiä. Ja tietysti hiilijalanjälkeä saadaan jo merkittävästi pienemmäksi. Samalla helpotetaan vihreän siirtymän mukaisten vaatimusten täyttämistä tulevien vuosien aikana.

 

Mikäli haluat, niin jutellaan lisää mahdollisuuksista:

+358 9 250 1303 palvelumyynti@fidelix.fi

 

Olli-Pekka IngetO-P (2)-2

Head of Service Sales    

 

Lue lisää

Kaikki artikkelit

Tilaa Fidelix-uutiskirje!