Corridor

Miksi tehdä rakennusautomaatiosaneeraus
nyt?

 
Energian hintavaihtelut ovat tulleet jäädäkseen ja sääntely pakottaa tehostamaan kiinteistöjen energiankulutusta. Lämpötilan laskeminen ja muut pikaratkaisut eivät tuo kestävää apua, ja siksi tarvitaan laajempaa keskustelua talotekniikan roolista ja automaation mahdollisuuksista.

Älykkäistä kiinteistöistä on ollut rakennusalalla puhetta jo pitkään, mutta kestävästi energiankulutukseen vaikuttavat ratkaisut ovat monella vasta suunnitelmissa. Kuitenkin suomalaisen rakennuskannan energiankulutukseen tarvitaan pitkälle tulevaisuuteen kantava muutos.

Vain todellinen muutos auttaa maatamme riittävällä nopeudella kohti tavoitellun mukaisia hiilipäästöjä, joista 40 % muodostuu rakennusten elinkaaren aikana. Vain todellinen muutos auttaa pidentämään kiinteistöjen tuottavaa elinkaarta odotetulla tavalla Suomen haastavissa ilmasto-olosuhteissa.

Teknologia on pidemmällä kuin yleisesti tiedetään

Kiinteistöistä vastaavilla on monia keinoja vähentää kiinteistöjen energiankulutusta. Eräs tärkeimmistä on älykäs rakennusautomaatiojärjestelmä. Yhä useampi investoikin rakennusautomaatiosaneerauksiin Vantaan kaupungin tavoin.

Samaan aikaan kun puhe älykkäistä kiinteistöistä on ollut pinnalla, ratkaisut ovat kehittyneet niin pitkälle, että ne ovat jo lähes kaikkien saatavilla. Olemassa on jo ekosysteemi, johon rakennukset voidaan liittää paitsi tiedon keruuta, myös sen analysoimista varten. Parasta on, että näissä, usein pilviteknologiaan perustuvissa ratkaisuissa on mahdollisuus hyödyntää myös tietoa, joka vaikuttaa kiinteistöön, mutta ei synny siitä. Tällä tarkoitan esimerkiksi tietoa sään ja energianhinnan vaihteluista.

Uusimmat ratkaisut säätävät kiinteistöä kokoamansa tiedon pohjalta automaattisesti ja tarjoavat sekä tarvittavan historiatiedon että ennusteen tulevasta. Ne mahdollistavat avoimuutensa ja liitettävyytensä avulla myös sen, ettei kiinteistön omistajan tarvitse sitoutua vain yhteen automaatiokumppaniin.

Juuri usean toimijan tarjoaman datan yhdistäminen tuo parhaat tulokset, sillä silloin kiinteistö voidaan hallita kokonaisuutena. Näin vältytään monille tutuilta tilanteilta, joissa toisaalla kiinteistössä lämmitetään ja toisaalla jäähdytetään. Kiinteistön omistajasta tulee myös arvokkaan datan omistaja, eikä huoltohenkilöstöä tarvitse enää ajattaa satojen kilometrien päästä.


Paras ratkaisu syntyy säätämällä energiankulutusta ja olosuhteita yhdessä

Karrikoidusti sanoen energiaa on helppo säästää sulkemalla sitä kuluttavat laitteet, mutta se voi riskeerata sekä ihmisten että kiinteistöjen hyvinvoinnin. Kiinteistö on aina kokonaisuus ja kiinteistöä ohjaavan modernin automaation mahdollisuudet tulevat juuri tästä – kokonaisvaltainen ratkaisu osaa säätää kiinteistön toimintaa käytön mukaan. Samalla varmistetaan, etteivät olosuhteet tuota vahinkoa ihmisille tai kiinteistölle itselleen pitkälläkään tähtäimellä.

Optimointi energiansäästön ja olosuhteiden välillä on välttämätöntä. Samoin välttämätöntä on kyky johtaa kiinteistöä pitkällä tähtäimellä todennettuun dataan perustuen. Tämä on mahdollista älykkään rakennusautomaation avulla, sillä se mahdollistaa sekä tiedon keräämisen että kiinteistön ohjaamisen kertyneen tiedon pohjalta. Ongelmien ja poikkeaminen tunnistaminen ja ennakointi auttaa optimoimaan kiinteistön toimintaa ja näkemään mihin energiaa kiinteistössä kuluu. Jos tätä ei tiedetä, on vaikea tehdä järkeviä, energiaa säästäviä päätöksiä.

Kiinteistöstä kerätty ja hyötykäyttöön saatettu tieto on puhdasta rahaa. Mahdollisuus tehdä oikeita toimenpiteitä oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja pelkän korjaamisen sijaan säästää energiaa, pienentää hoitokuluja ja vähentää valituksia.

Näen, että rakennusautomaatio on aivan keskiössä kiinteistön elinkaarenaikaisten kustannuksien ja energian säästämisessä. On aika selvittää sen mahdollisuudet suomalaisessa kiinteistökannassa.

 

Fidelix-Vantaa-Antti-Koskinen-cropped-small

 
Antti Koskinen

                    

Fidelix Oy

 

Ollaan yhteyksissä!