Kiinteistön käyttäjäkokemus ja rakennusautomaatio: datasta innovaatioihin

Kiinteistön käyttäjäkokemus ja rakennusautomaatio: datasta innovaatioihin

27.01.2020 – Palvelut

Aiemmissa blogiartikkeleissani tarjosin käytännönläheistä tukea Fidelix Flow_how:n käyttöön ja avasin sen perustoimintaperiaatetta. Tässä blogiartikkelissa otan suurennuslasin alle kiinteistön käyttäjäkokemukseen liittyviä tekijöitä. Astun kuitenkin askeleen kauemmas omasta tuotteestani tarkastelemaan ja pohtimaan, millaisia mahdollisuuksia kiinteistön datankeruu antaa. Millaisia kumppaneja tarvitsemme mukaan, jotta kiinteistön käyttäjäkokemus voisi nousta ylitse muiden?

Meillä Fidelixillä on kyvykkyys mitata ja analysoida kiinteistön tuottamaa dataa perinpohjaisesti, mutta emme tee sitä tyhjiössä. Haluan selvittää, onko keskuudessanne myös muita, jotka ovat pohtineet, miten valjastaa rakennusautomaatiojärjestelmän data innovatiivisesti käyttöön. Etsin rohkeita avauksia ja haluan haastaa renessanssimiehet ja -naiset ennakkoluulottomasti mukaan raivaamaan tietä ja selvittämään, miten valjastaa kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien data tavalla, jota emme ole vielä nähneet.

Haluan avata keskustelua ja haastaa myös teitä, hyvät lukijat, tuomaan oman näkemyksenne esiin. Jos kirjoitus herättää ajatuksia ja ideoita, kuulen niistä mielelläni.

Onko kiinteistön käyttäjäkokemuksen optimoinnista hyötyä?

Jotta kiinteistön käyttäjäkokemusta voitaisiin parantaa, tarvitaan palautetta. Kokemukseni mukaan kiinteistöpäällikön yleisin palautekanava on ruutuvihko ja puhelin. Suomalaiseen kulttuuriin myös kuuluu, että yhteyttä otetaan vasta silloin, kun palautteeseen tai reklamaatioon on aihetta. Kun on hiljaista, voidaan olettaa, että asiat ovat hyvin. Kysymykseni kuuluu: voisiko kiinteistön käyttäjäkokemuksen jatkuvatoimisesta mittaamisesta olla hyötyä sekä rakennuksen käyttäjille että kiinteistöpäälliköille? Auttaisiko se kiinteistöpäällikköä entistäkin paremmin toteuttamaan tehtäväänsä ja velvollisuuttaan ylläpitää kiinteistön kuntoa ja arvoa, sekä hallita sen elinkaarta? Tästä pääsen aasinsiltaa pitkin seuraavaan teemaan, eli viihtyvyyteen ja sen merkitykseen arvonluonnissa.

 

Mikä rooli viihtyvyydellä ja käyttäjäkokemuksella on kiinteistön arvon ja elinkaaren rakentumisessa?

 Viihtyvyyden varmistamiseen tarvitaan apuvälineeksi käyttäjäkyselyt ja data. Tässäkin koen tärkeäksi proaktiivisuuden niin, että kiinteistön viihtyvyyteen kiinnitettäisiin huomioita jo ennen kuin kiinteistön käyttäjällä on aihetta palautteenantoon. Näin varmasti jo suuressa määrin tehdään, sillä kiinteistöhuollon ammattilaisten tehtävä on pitää huolta rakennuksen kunnosta ja tehdä asumisesta ja kiinteistön käytöstä helppoa ja saumatonta.

NPS-mittarit ja käyttäjien antamat numeeriset arviot eivät kuitenkaan vielä kerro meille tarpeeksi hyvin, miksi he ajattelevat kiinteistösi olevan tietyn arvosanan arvoinen tai mitä kiinteistöpäällikkö voisi tehdä parantaakseen käyttäjäkokemustaan. Tämän vuoksi uskon, että numeeristen mittareiden rinnalle tarvitaan laadullisia mittareita.

Mutta mitkä voisivat olla niitä laadullisia keinoja, joilla datan ja tekoälyn tarjoamien työkalujen avulla voitaisiin innovatiivisesti kehittää kiinteistön toimivuutta ja ennakoida tulevaa? Mitä lisäarvoa kiinteistönomistaja ja käyttäjä tästä saa?

 

Käyttäjäkokemus ja sisäilmaolosuhteet ovat subjektiivisia kokemuksia – voiko niitä mitata?

Rakennusautomaatiojärjestelmän antama data olosuhteista ei itsessään vielä riitä ohjaamaan toimenpiteitä suuntaan tai toiseen. Siitä voi muodostaa yleiskuvan ja pyrkiä tiettyyn keskiarvoon, mutta sitä ei voi suoraan käyttää ohjaavana tekijänä käyttäjäkokemuksen optimointiin. Miksi näin on? Koska kiinteistön käyttäjän kokemus esimerkiksi sisäilmaolosuhteista on aina subjektiivinen. Yhdelle sopiva lämpötila on toiselle liian matala – ja niin edelleen. Toiselle vedon tunne – tuo ikuinen haamu olosuhteiden hallinnassa – on yhdelle kuormittava asia, toiselle mieluinen. Lisäksi käyttäjäkokemuksen sisällä on suuria eroja siinä, onko kyseessä asuin- vai toimitilakiinteistö.

Käyttäjäkokemukseen liittyy sisäilmaolosuhteiden lisäksi paljon muita tekijöitä. Siihen linkittyy muun muassa käytännöllisyys, esteettömyys, saavutettavuus – ynnä muut arjen sujuvuuteen liittyvät seikat. Kiinteistön käyttäjä miettii kotiin tai töihin tullessaan, onko pyörävarasto tai parkkipaikka helposti saavutettavissa, että kantamukset saa vietyä helposti mukanaan. Toimivatko porraskäytävän hissit ja onko siisteys toivotulla tasolla? Kiinteistön käyttäjäkokemus muodostuu monesta tekijästä, ja sisäilmaolosuhteet on näistä yksi merkittävä. Saadaksemme hyvän kokonaiskuvan tilanteesta ja kehittääksemme käyttäjien kokemusta kiinteistöstä, on palautteelle annettava helppo, matalan kynnyksen kanava. Onko sinulla kokemusta käyttäjäkokemuksen optimoinnista omassa kiinteistössäsi?

Miten teidän kiinteistössänne mahdollistetaan toimiva palautteenanto -ja keruu? Jaa kokemuksesi!

Ota yhteyttä

 

Älykodeista ja älykkäistä kiinteistöistä ratkaisu subjektiiviseen käyttäjäkokemukseen?

Olen mielenkiinnolla seurannut kiinteistöjen olosuhteiden hallintaan liittyvää trendiä, joka monessa hotellissa otettu jo pitkään huomioon. Kyseessä on kiinteistön käyttäjälle annettu mahdollisuus vaikuttaa itse helposti omiin sisäolosuhteisiinsa. Älykiinteistöissä käyttäjä pystyy esimerkiksi paikallisen kosketusnäytöllisen ohjauspaneelin tai älypuhelinsovelluksen avulla itse säätämään itselleen sopivat olosuhteet.

Älykkäiden kiinteistöjen trendi on yleistymässä myös monessa toimitilakiinteistössä. Esimerkiksi toimistoissa käyttäjä voi hallita neuvottelu- ja työtilojen ilmanvaihtoa ja lämpötilaa haluamallaan tavalla. Älykkäisiin ratkaisuihin lukeutuu myös niin sanottu zone-ajattelu, jossa avokonttorin alueet voidaan jakaa viileämpiin ja lämpimämpiin. Näin kiinteistön käyttäjä voi hakeutua sopivaan lämpövyöhykkeeseen, jonka kokee itsensä ja työtehonsa kannalta parhaaksi.

Meillä on Fidelixillä käytössämme alusta, joka kerää tarkkaa tietoa sisäilmaolosuhteista ja ennakoi kiinteistön elinkaarta. Jos tähän yhdistetään dataa käyttäjäkokemuksesta, uskon että käsissämme on resepti, jonka avulla saadaan selville, mikä vaikutus sisäilmaolosuhteiden muuttamisella tai parantamisella on käyttäjäkokemukseen.

Haluan kuulla kokemuksistasi ja ehdotuksesi, miten esimerkiksi Fidelix Flow_how:n avulla datan käyttö viedään uudelle tasolle. Onko sinulla kokemuksia kiinteistösi käyttäjäkokemuksen mittaamisesta? Kerro niistä minulle!

 Jos kiinnostuit datan hyödyntämisestä kiinteistön elinkaaren optimoimiseksi, lataa alta Fidelix flow_how -opas:

 

Fidelix_Flow_how-opas

Opas kiinteistön datalähtöiseen johtamiseen Flow_how:n avulla. Lue lisää mistä Flow_how:ssa on kyse, ja miten se säästää sinun aikaasi ja kallisarvoisia resurssejasi. 

Lataa opas

 

Lue lisää

Kaikki artikkelit

Tilaa Fidelix-uutiskirje!