Flow_how:n avulla optimoit kiinteistösi energiankulutusta

Flow_how:n avulla optimoit kiinteistösi energiankulutusta

12.11.2019 – Palvelut

Energiankulutuksen optimointi on aihe, joka kiinnostaa monia kiinteistönomistajia. Energiankulutukseen liittyvissä asioissa on muistettava sen olevan osa suurempaa kokonaisuutta, johon kuuluu energiankulutus, sisäilmaolosuhteet ja talotekniset prosessit. Pienelläkin muutoksella johonkin näistä kolmesta osa-alueesta saattaa olla huomaamaton ja haitallinen vaikutus toiseen, tai koko kokonaiskuvaan. Ratkaisumme tähän kiinteistön kokonaiskuvan hallintaan on Fidelix flow_how. Lue lisää, miten sen avulla optimoit tehokkaasti kiinteistön energiankulutusta ilman, että sisäilma tai kiinteistön elinkaari kärsii!

 

Fidelix flow_how:n avulla mahdollistat datalla johtamisen kiinteistössä

Kuten aiemmissa blogiartikkeleissamme esittelimme, flow_how on työkalu, joka tekee väsymättä kiinteistösi datasta analyysia. Se mittaa tietoa 24/7 ja 365 päivää vuodessa, havaitsee välittömästi poikkeamia, tekee ristivertailuja eri ajanjakson välillä, vertaa sisä- ja ulko-olosuhteita, tarkkaillee kiinteistön tilojen käyttöastetta ja niin edelleen.

Kaiken tämän valtavan datamassan se tuottaa havainnollistettavaan, ymmärrettävään muotoon ja esittää tehokkaimmat käytännön toimenpiteet yhdessä Fidelixin ammattilaisten kanssa. Sen avulla otat kiinteistöjesi tuottaman datan tehokkaasti käyttöön ja saat kustannustehokkaimmat toimenpide-ehdotukset valmiina käteen. Flow_how mahdollistaa kiinteistön kokonaisvaltaisen ja perusteellisen datalla johtamisen yrityksen ja erehdyksen sijaan.

 

Fidelix_Flow_how-opasLue lisää mistä Flow_how:ssa on kyse, ja miten se säästää sinun aikaasi ja kallisarvoisia resurssejasi. 

Lataa opas

 

 

 

Energiankulutuksen optimointi on enemmän kuin lämpötilojen säätelyä

Energiankulutuksen ja energiansäästön optimointi on viime vuosina ollut paljon tapetilla. Ennen on karrikoidusti ajateltu, että helpoin tapa säästää energiaa on lyödä lämmityshanat talvella kiinni ja vähentää jäähdytystä kesäisin. Vaikka edellä mainitut toimenpiteet olisivatkin nopea tapa pienentää laskun summaa ja energiakuluja, jokainen kiinteistöpäällikkö ymmärtää nykypäivänä, että tällä saattaa olla merkittäviäkin vaikutuksia kiinteistön käyttäjille ja kiinteistölle itselleen.

Energiankulutus liittyy niihin samoiin prosesseihin, joita automaatiojärjestelmät ohjaavat, eli lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmanvaihtoon. Ne ovat kaikki myös yhteydessä sisäilmaan ja olosuhteiden hallintaan. Jos energiaa halutaan säästää, on tärkeää hoitaa se niin, ettei sitä tehdä sisäilman ja olosuhteiden kustannuksella. Tätä suunnitelmallista ja harkittua toimenpiteiden sarjaa kuvaa energiankulutuksen optimointi.

Energiankäytön optimoinnin keskiössä on löytää balanssi rakennuksen käyttötarkoituksen ja sisäilmaolosuhteiden välillä. Fidelix flow_how:n avulla pidät huolen, ettet hortoile päämäärättömästi, vaan optimoit energiankulutusta kustannustehokkaasti ja järkevästi.

 

Miksi energiankulutuksen optimointi on tärkeää?

Kuten mainittua, lämmitysjärjestelmän toimintaan puuttuminen on helpoin tapa vaikuttaa energiankulutukseen, sillä sen vaikutukset ovat nopeinten nähtävissä viivan alla. Todellisuudessa harva kiinteistöpäällikkö menee sieltä missä aita on matalin, vaan pitää huolta kiinteistönsä elinkaaresta ja loppukäyttäjiensä viihtyvyydestä. Korkea viihtyvyys vähentää myös huoltotoimenpiteiden määrää ja viestii hyvin toimivasta kiinteistönhuollon ekosysteemistä.

 

Energiankulutuksen optimointi on vaikutussuhteiden ymmärtämistä

Joskus voi kuitenkin olla hankalaa ymmärtää rakennusautomaation prosessien keskinäisiä vuorovaikutussuhteita ja pitkän aikajänteen vaikutuksia. Jos esimerkiksi lämmitystä päätetäänkin säätää manuaalisesti niin, että pienennetään lähtevän veden lämpötilaa, koituu ongelmaksi se, ettei huomioida muutoksen vaikutusta muihin prosesseihin.

Flow_how on suunniteltu pitämään huolta siitä, ettei yksikään prosessi jää huomaamatta elämään omaa elämäänsä, vaan pelaa yhteen mahdollisimman optimaalisella tavalla ja kustannustehokkaasti.

 

Flow_how pitää huolen rakennusautomaatiojärjestelmän jälkiseurannasta 

Flow_how -työkalu valvoo järjestelmää taukoamatta ja ilmoittaa, mikäli havaitsee energiankulutuksessa tai -säätelyssä kehityskohtia. Tällä on moninkertaiset vaikutukset niin kiinteistön elinkaarikustannuksiin kuin esimerkiksi hiilijalanjälkeen ja kestävään kehitykseen.

Vaikka kiinteistössä vallitsisi miellyttävät sisäolosuhteet, saattaa kulissien takana energiankäyttö olla huonolla tolalla, esimerkiksi lämmityksen ja jäähdytyksen ollessa samaan aikaan päällä. Yleensä järjestelmä estää kyseisen skenaarion, mutta kaikki automaatiojärjestelmät eivät välttämättä havaitse prosessien päällekkäisyyksiä tai jälkiseuranta puuttuu. Tällaisissa tapauksessa jo pelkällä energiankulutuksen järkevöittämisellä ja Fidelix flow_how:n osoittamilla yksinkertaisilla toimenpiteillä voidaan saada aikaan 10-20% säästöt energiakustannuksissa.

 

Kattava työkalu energiankulutuksen ja muiden prosessien hallintaan ja valvontaan

Flow_how:n vahvuuksiin kuuluu kattavat työkalut energiankulutuksen ja -kustannusten hallintaan. Lisäksi se mahdollistaa suunnitelmallisen olosuhteiden ja kulutuksen hallinnan pitkällä tähtäimellä. Sen avulla on mahdollista tutkia ja verrata dataa pitkiltä, vuosien aikaväleiltä, ja optimoida kiinteistön elinkaarta ja kustannuksia kauaskantoisesti datapohjaisiin ennusteisiin nojaten.

Energiankulutuksen optimoinnissa on korostettava energiankulutuksen, sisäilmaolosuhteiden ja prosessien kolmikantaista suhdetta. Ne ovat toisistaan täysin riippuvaisia ja yhden muutoksella on laajat vaikutukset kahteen muuhun sekä suurempaan kokonaiskuvaan. Tämän kokonaisuuden hallintaa ja hahmottamista varten olemme suunnitelleet kiinteistöpäälliköiden avuksi Fidelix flow_how:n. Sen avulla et jää yksin, vaan saat laskelmoidut ja dataan perustuvat toimenpiteet valmiina käteen. 

Onko flow_how kaipaamasi työkalu? Lataa alta ilmainen flow_how-opas ja tutustu sen hyötyihin ja toimintaan lisää:

 

Fidelix_Flow_how-opasLue lisää mistä Flow_how:ssa on kyse, ja miten se säästää sinun aikaasi ja kallisarvoisia resurssejasi. 

Lataa opas

Lue lisää

Kaikki artikkelit

Tilaa Fidelix-uutiskirje!