Energia-asiantuntija rikastaa datahavainnot toimenpide-ehdotuksiksi

Energia-asiantuntija rikastaa datahavainnot toimenpide-ehdotuksiksi

11.08.2021 – Palvelut

Älykkäinkään järjestelmä ei yksin tee kiinteistöstä energiatehokkaampaa, vaan tarvitsee kaverikseen aina asiantuntijan aivot päättelemään, mitä kulloinkin kannattaa tehdä. Fidelixin kehittämän Flow_how-palvelun parissa työskentelevän energia-asiantuntija Luka Heinosen työ on kokonaisvaltaista asiakaskiinteistöjen tukemista energiansäästön ja olosuhteen parantamiseksi.

- Sukellamme kiinteistön syövereihin ja selvitämme, mitä toimenpiteitä kiinteistössä voisi datahavaintojen pohjalta tehdä energiatehokkuuden ja olosuhteiden optimoimiseksi. Lopputuloksena tuotamme asiakkaalle selkeitä ratkaisuehdotuksia, mitä kiinteistössä kannattaa kulloinkin säätää, huoltaa tai vaihtaa, Luka Heinonen kiteyttää palvelukumppanina toimivan energia-asiantuntijan roolia.

Flow_how-tiimissä energia-asiantuntija onkin moniosaaja, jonka tulee ymmärtää niin järjestelmien tuottamia havaintoraportteja ja havaintojen vaikutusta kulutukseen, sisäilmaan ja olosuhteisiin kuin kiinteistön automaatiojärjestelmää ja asiakkaan tavoitteitakin.


Asiantuntija asiakkaan jatkuvana tukena

Monipuolisuutta tuo myös kiinteistöjen ja asiakkaiden erilaisuus, kun jatkuvana palveluna tarjottu tuki muotoillaan aina kunkin tarpeiden mukaan.

- Asiakas ottaa meidät avuksi saadakseen kiinteistönsä automaatiojärjestelmästä kaiken hyödyn irti. Asiakkaalla itsellään tai kiinteistöhuollolla ei useinkaan ole aikaa tai niin syvää asiantuntemusta, että he pystyisivät itse löytämään tavanomaisista raporteista optimointimahdollisuuksia tai jäljittämään kulutuspiikkien syitä.

Fidelixin tekoälyyn perustuva Flow_how-järjestelmä onkin kehitetty juuri osoittamaan eri laitteiden ja taloteknisten järjestelmien tuottamasta datasta olennaiset poikkeamat ja poimimaan niistä asiantuntijalle huomioita. Kun energia-asiantuntija käy havainnot läpi ja selvittää niiden taustat, tuloksena voi olla useampi liuska säätö- ja säästöehdotuksia.

- Tekoäly voi esimerkiksi havaita ilmastointikoneen anturin näyttäneen pitkään samaa. Normaalissa seurannassa tähän ei välttämättä tulisi kiinnittäneeksi huomiota. Kun asiaa aletaan kaivamaan, syy voi löytyä laitteesta tai väylästä. Flow_how auttaakin pääsemään kiinni ongelmiin jo ennen kuin laite itsessään vielä hälyttää ja estämään esimerkiksi kalliita laiterikkoja, Heinonen kuvaa.


Ongelmien ratkaisu ytimessä

Luka kiinnostui työstä Fidelixillä nimenomaan Flow_hown vuoksi.
- Vaikka tiesin pääseväni käyttämään ja kehittämään uutta teknologiaa, odotin silti perinteisempää käppyröiden seuraamista. Mahdollisuus paneutua datan ohjaamana kiinteistön järjestelmiin ja niiden optimointiin on ollut positiivinen yllätys, Heinonen toteaa.

LVI-asentajaksi ensimmäisenä ammattinaan kouluttautuneelle ja kiinteistövalvomossa työskennelleelle Heinoselle järjestelmien sielunelämä oli tuttua jo ennestään.

- Onhan siitä ollut hyötyä, että on kontannut iv-koneen sisällä ja vaihtanut itsekin suodattimia, muttei se toki ole välttämätöntä työssä onnistumiseksi. Tärkeintä on kyky tunnistaa, mikä järjestelmän esiin nostamasta tiedosta on asiakkaan kiinteistön toimivuuden ja energiatehokkuuden kannalta olennaista ja saada selvyys mitä kiinteistössä on meneillään sekä mitä tilanteessa kannattaa tehdä.


Enemmän aikaa selvitystyöhön

Luka kokee Flow_hown helpottavan ja tehostavan kiinteistöjen jatkuvaa palvelua merkittävästi.

- Tekoäly käy dataa jatkuvasti läpi ja tekee sen paljon tarkemmin ja nopeammin kuin mihin perinteisellä kuvien analysoinnilla on päästy.
Joskus kuuleekin pohdintaa, mihin asiantuntijoita sitten enää tarvitaan.

- Pelkkä datasta osoitettu havainto esimerkiksi poikkeavasta laitteen toiminnasta ei vielä auta kiinteistöpäällikköä. Kone tarvitsee ihmisälyä avukseen päättelemään, mistä löytö voi johtua - ja erityisesti miten se saattaa vaikuttaa laitteen toimintaan, energiankulutukseen tai sisäilman laatuun. Tulkinta ja arvottaminen on asiantuntijan työtä. Luka kokeekin mielekkääksi sen, että aikaa ei tarvitse käyttää mekaaniseen prosessien läpikäyntiin, vaan oman työajan saa sen sijaan kohdistaa varsinaiseen asiantuntijatyöhön eli havaintojen analysointiin, asiakkaan ongelmien ratkomiseen ja kiinteistöjen tehokkuuden parantamiseen.

- Vaikka iso osa päivästä menee koneella raporttien parissa, käytännössä työ on ennen kaikkea asiakaspalvelua ja siten todella monipuolista ja vaihtelevaa.

luka heinonen
Luka Heinonen 

Lue lisää

Kaikki artikkelit

Tilaa Fidelix-uutiskirje!