cloud automation

Älykkäämpiä kiinteistöjä pilvipalveluiden avulla – rakennusautomaatio on murroksen edessä

12.9.2023

Rakennusautomaatiolla päästään tulevaisuudessa ratkomaan aivan uudenlaisia ongelmia entistä tehokkaammin. Syntyy uusia palveluita, jotka hyödyntävät pilven ylivertaista tallennuskapasiteettia ja laskentatehoa.

 

Rakennusautomaatioala on mielenkiintoisen murroksen edessä. Se on yhä monella tavalla perinteinen toimiala, joka kuitenkin voi hyötyä valtavasti digitalisaatiosta ja teknologian kehityksestä. Alana se on yksi ilmeisimmistä käytännön sovellutuksista esineiden internetille (Internet of Things, IoT), jossa laitteet kytkeytyvät internettiin ja verkottuvat keskenään. 

Konkreettisimmin muuttuvat rakennusautomaation keskusyksiköt ja ohjainlaitteet. Tulevaisuudessa ne voi tilata tehtaalta pilvipalveluun valmiiksi asennettuina, jolloin ne alkavat kommunikoida pilveen heti, kun ne on kytketty kentällä tietoverkkoon. Aletaan puhua IoT-laitteista teollisten tietokoneiden sijaan. 

Kiinteistönomistajille muutos merkitsee parempaa palvelua. Rakennusautomaatioon voi ajaa päivityksiä tehokkaasti verkon yli, mikä tehostaa niiden elinkaarenaikaista hallintaa. Järjestelmän tuottama data ja ohjelmointilogiikka voidaan kahdentaa pilveen, mikä pienentää fyysisten laitteiden merkitystä ja riskejä.  


Palveluiden suhteellinen merkitys kasvaa


IoT:n ja pilvipalveluiden kehittyessä asiakkaat ostavat yhä suuremman osan rakennusautomaation toiminnoista palveluina pilvestä ja luopuvat asteittain omista laite- ja ohjelmistohankinnoista. Sovellusvuokraus (SaaS) syrjäyttää kankeat IT-investoinnit. Fidelixin pilvivalvomon hyvä menestys viime vuosina on yksi käytännön esimerkki käynnissä olevasta murroksesta.
Tulevaisuuden rakennusautomaatio vertautuu tässä mielessä vaikkapa älytelevisioon, joka tarjoaa kuluttajalle paitsi laitteen, myös erilaisia verkosta ostettavia palveluja, joiden avulla laitteen käyttökokemusta ja ominaisuuksia voidaan laajentaa lähes rajattomasti. Eikä itse laitekaan pysy samana kuin ostohetkellä siihen ladattujen etäpäivitysten ansiosta.  

Älyautomaatio ei toki sovi kaikkiin kohteisiin. Turvakriittisiä kiinteistöjä ei yksinkertaisesti voi liittää pilveen, ja tällaisten kohteiden määrä voi hyvin kasvaa tulevaisuudessa maailman epävakauden vuoksi. Luultavasti markkina polarisoituu niin, että osa kiinteistöistä tukeutuu hyvin voimakkaasti pilveen ja sen tarjoamiin hyötyihin, ja osa ei ole siihen lainkaan yhteydessä. Fidelix-järjestelmän tulee siksi taipua molempiin käyttötarkoituksiin myös tulevaisuudessa. 


Uusia mahdollisuuksia innovatiivisille yrityksille


Vanha totuus on, että rakennuksissa käytetään 40 prosenttia energiasta. Tarjolla on siis myös merkittävä mahdollisuus energiankulutuksen vähentämiseen koko yhteiskunnan mittakaavassa. Tämä houkuttelee kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, joiden toteuttamiseen tarvitaan pilven ylivoimaista tallennuskapasiteettia ja laskentatehoa.
Rakennusautomaation dataan ja rajapintoihin perustuvien palveluiden kehityksessä on lupa odottaa aivan uusia näkemyksiä ja avauksia. Parhaimmillaan ne syntyvät eri toimijoiden yhteistyön tuloksena, erilaisia näkökulmia yhdistämällä. Jo nyt alalle tulee kiihtyvään tahtiin esimerkiksi rakennusautomaation optimointiratkaisuja tarjoavia toimijoita, joiden ydinosaamista eivät ole talotekniset järjestelmät, vaan pikemminkin pilviteknologiat, uudet ohjelmointikielet ja tekoäly.

Fidelixin visiona on tarjota avoin järjestelmä, johon voidaan integroida alan parhaita ratkaisuja kiinteistön käyttäjien viihtyvyyden ja energiatehokkuuden varmistamiseksi. Oman palvelukehityksen rinnalla teemme yhteistyötä esimerkiksi yritysten kanssa, jotka tasapainottavat sähkön tuotantoa ja kulutusta kysyntäjouston avulla. Oma EcoSmart -optimointiratkaisumme on yksi hyvä esimerkki siitä, miten pilviteknologioilla voidaan todistetusti pienentää kaukolämmön kulutusta. 

Tulevaisuudessa myös tekoäly valjastetaan todennäköisesti oppimaan kiinteistöjen olosuhteista ja käytöstä. Kaupallisesti tekoäly on vielä alkuvaiheessa, mutta siinä on valtava potentiaali ja tulevaisuudessa se voi pystyä ratkaisemaan aivan uudenlaisia ongelmia rakennusautomaation avulla.

Seuraavien kymmenen vuoden aikana alan kehitys tulee varmasti olemaan paljon nopeampaa kuin edellisenä kymmenenä vuotena. Vaikka tähän muutokseen liittyy paljon tuntematonta ja epävarmuutta, ovat sen mahdollisuudet kiinteistöille, niiden käyttäjille ja ympäristölle moninkertaisesti uhkakuvia suuremmat. Siksi minulle on tärkeää olla mukana tässä muutoksessa.


Juha Ilvespalo
Product Lead

 

Lue lisää

Kaikki artikkelit

Tilaa Fidelix-uutiskirje!